top of page

  PKL Vitamin IV  
       Therapy      

HighDoseVitC

ประกอบไปด้วยวิตามินความเข้มข้นสูง 10 มิลลิกรัม ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย และช่วยให้ผิวกระจ่างใส วิตามินซี เป็นวิตามินที่สำคัญต่อทุกระบบในร่างกาย และร่างกายของเราไม่สามารถผลิตเองได้ โปรแกรม high dose vitamin c จึงสามารถเพิ่มระดับวิตามินซีในร่างกายได้เร็วและมากกว่าการดื่มน้ำผลไม้ถึงหลายเท่า เหมาะกับ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นหวัดบ่อย , ต้องการให้ผิวกระจ่างใส

Key Benefits

  - Immune System
  - Energy Boost
  - Brighten Skin Tone

Key ingredients

  - Vit C 10 g
  - วิตามินซี เป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายในหลายด้าน และเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้
  - skin : ช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใส ช่วยในการสร้างคอลลาเจนที่ผิว
  - immune system : เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ลดอาการป่วยเป็นหวัดบ่อย ช่วยบรรเทาความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัด หากได้รับวิตามินซีตั้งแต่ระยะแรก
  - anti-oxidants ต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย อันเป็นสาเหตุของความชราและมะเร็ง
  ลดภาวะขาดวิตามินซีซึ่งมักพบได้ในผู้ป่วยมะเร็ง

ระยะห่างในการเข้ารับบริการ 

  - 1 สัปดาห์/ครั้ง ติดต่อกัน 3-10 ครั้ง
  - หลังจากนั้น maintain 1 เดือน/ครั้ง

ราคา

  4,500 บาท/ครั้ง
  15,000 บาท/ 5 ครั้ง
  25,000 บาท/ 10 ครั้ง
bottom of page